Landskappleiken i Lom: Overskotet kan bli «ete opp» av husleigerekninga