Flaumsikringsprosjektet i Vågå: – Flaumvollen blir for dyr