Flaumsikringa av Bismo blir svært kostbar for Skjåk kommune