Hjelpekorpset søkjer om å få byggje naust ved Bessvatnet