Lom og Skjåk skal ikkje ha felles legekontor i sommar