Skjåk kommune vil i større grad bruke sosiale medium

foto