Beitenæringa er redd for at nytt hyttefelt vil skape konflikt mellom beitedyr og hyttefolk