Synfaring av kraftline med helikopter i Finndalen

foto