Kommunar i Nord-Gudbrandsdalen skal bidra til å dekkje utgifter med jervejakta