Kjersti Beate er omvisar i Vågåkyrkja: – Eg har lært mykje om kyrkja