Kontrollen fann stad på Rv15 i Garmo, og i alt vart 53 køyrety kontrollerte.

Resultatet etter trafikkontrollen var fire munnlege merknader for mindre forhold.