Gudrun og Odd Joar Ramstad på Ramstadstrond i Skjåk har lagt store planar. Dei to har kjøpt utstyret, kundegrunnlaget og merkenamnet frå Gudbrandsdalsegg på Fåvang, som i 2014 selde 1,2 millionar egg.

Fjøset på Nordigard Ramstad skal byggjast om og byggjast på. Det arbeidet tek til i månadsskiftet februar/mars. Alt skal etter planen stå klart i juni. Da kjem det 4.000 høner.

– Dette er ei topp moderne innreiing for frittgåande høns. Det er viktig for oss: Hønene skal få gå fritt, og vi vil leggje opp til at hønene skal få velje om dei vil vera ute eller inne dei månadene det er vêr og temperatur til det, fortel Gudrun og Odd Joar.

Les meir i papiravisa.