Det er snakk om eit eit einsleg køyretøy, og det er ikkje meldt om personskade eller trafikale problem.

Uhellet skal ha skjedd på riksveg ved Dønfoss bru i Skjåk.