– Det er uaktuelt å behandle slakterisaka før det kjem meir informasjon på bordet