Rår Vågå til å gå inn med ytterlegare 5 millionar i slakteri