Brun Bygg AS med byggjeplanar: Kontor og leilegheiter på OKB-tomta

foto