Det var Kåre Moen og Marius Jøingsli som på privat initiativ tok til å setje i stand ei skeisebane på Nordberg skule.

– Så vidt eg kan hugse har det ikkje vore skeiseis med rundbane sidan 70-talet her på skulen, seier Marius Jøingsli.

Skeiseisen som er laga på fotballbana er om lag 60 meter lang og 35 meter brei. Dei siste åra har det vore isbane i ballbingen på skulen, men den blir liten samanlikna med den nye skeisebana.

Det var etter at Kåre Moen tok kontakt med Marius Jøingsli rett etter skulestart i haust at det vart sett i gang arbeid med ei skeisebane.

– Kåre ringde meg og drog i gang det heile. Etter nokre mislykka forsøk med skeisebane på Bångråttjønn i Nordberg, spurde han om det var mogleg å få til ei skeisebane her på skulen. Eg tok med meg forslaget til lærarane på skulen og det vart godt motteke, fortel Jøingsli.

I haust tok arbeidet med skeisebana til. Som førebuing vart det bygd opp ein voll rundt fotballbana, som skulle halde på vatnet.

Sidan månadsskiftet november-desember har fotballbana på skulen vore islagt. Nokre utfordringar har initiativtakarane hatt i prosessen reint vêrmessig. Marius Jøingsli har ikkje talet på kor mange dugnadstimar som ligg bak prosjektet.

– Det ligg mykje arbeid bak. Det er ikkje berre å kaste på vatn og tru at skeisebana lagar seg sjølv. Det tek tid å byggje opp isen, seier Jøingsli.

Han er tilfreds med resultatet. Det er også elevane på Nordberg skule.

– Skeisebana har vore i bruk meir eller mindre kvar dag sidan den var ferdig, i gymnastikktimane, under den faste morgontrimmen og i friminutta, seier Marius Jøingsli.

Også andre har fått med seg at det har vorte ei flott skeisebane på skulen, og brukar bana på kveldstid.

– Det har vorte montert flaumljos som er sponsa av Skjåk kommune, så her kan ein drive utover kveldane, seier Jøingsli.

Sjølv har han ikkje kome så langt at han har fått prøvd skeisebana.

– Eg skulle vel ha prøvd ho. Eg må nok leite fram att dei gamle lengdeløparane mine frå glanstida mi, seier Jøingsli med glimt i auga.

Nå håpar initiativtakarane Marius Jøingsli og Kåre Moen at flest mogleg vil nytte seg av skeisebana på Nordberg skule, og sidan dette er gjort på dugnad, tykkjer dei det er berre fint om einkvan vil vere med å hjelpe til med å halde skeiseisen i god stand.

– Ein skal nok ikkje forvente at vi vil ha kapasitet til å halde i stand bana einslege til ein kvar tid, så det er berre å ta kontakt om du kunne tenkje deg å hjelpe til ein gong i blant, oppmodar Marius Jøingsli.

Det er bra aktivitet på skeisebana. Foto: Tom Erik Solstad