– Vi er vi er forundra over svaret og litt vonbrotne, seier Runhild Bakken Magnussen i Garmo montessoriskule SA etter at Lom kommune har avslått søknaden om å leige dei gamle skulelokala i Garmo skule.

Administrasjonssjef Ola Helstad i Lom kommune grunngjev avslaget med stadig aukande behov for barnehageplassarder lokala etter tidlegare Garmo skule skal tilretteleggjast for barnehage.

– Avslaget stoppar ikkje våre planar. Vi jobbar for fleire alternativ, seier Runhild Bakken Magnussen. Ho har god tru på å få etablert montessoriskule i Garmo.

Les meir i avisa torsdag