To bilar med til saman fire personar var involvert i ein smell på riksveg 15, om lag fem kilometer aust for Bismo i Skjåk, måndag efta.

Naudetatane er på plass, men det er ikkje meldt om personskade.

Bergingsbil er i skrivande stund på tur, men det var ei stund svært lange køar på båe sider av ulykkesstaden.