Temamøte om velferdsteknologi i Vågå og Skjåk

foto