Skal gjerde inn viktige naturverdiar i Nordherad

foto