– Fleire må få møte- og talerett i folkevalde organ