Skilek på Lemonsjøen til flere hundre tusen = rett bruk av fellesskapets midler?