Vågå går inn med ytterlegare 5 millionar kroner i slakteri