Skuledebatt i Skjåk: Elevane hadde mange spørsmål - og fekk svar