Skjåk Energi og Gudbrandsdal Energi-konsernet er i forhandlingar om mogleg fusjon