Mange vil bli miljøarbeidar i Bismotunet - sjå søkjarane