Her kan det bli nye forretningar, kontor og inntil 30 leilegheiter