foto
Magnus Løkken vart 80 år i haust. Han er ein samfunnsengasjert person som kallar ein spade for spade. Foto: Arve Danielsen

– Eg er fødd inn i arbeidarrørsla