Tok ikkje klaga til følgje - vegen ikkje rekna som trafikkfarleg nok