– Vi kan ikkje sikre oss med flaumvollar i heile landet, så korleis kan vi vera føre var?