Omfattande vegutbetring på riksveg 15 gjennom Billingsdalen