Generasjonsskifte i Sjårdalen: Yngre folk kjøper seg hus for å busetje seg i grenda