Lovendring opnar for bruk av el-motor på mindre vatn

foto
Det er opna for el-motorar på mindre vatn. Kommunen er adressaten for å søkje om dette. Foto: Gunn Tyra Løkken