Lovendring opnar for bruk av el-motor på mindre vatn

foto