Kommunen vil forsøke å jage elgku og kalvar onsdag kveld - ber folk vera merksame