Redningshelikopter frå Ørland deltek i leiteaksjonen

foto