Småhus skal framleis ha moglegheit til vedfyring

foto