Folkelarmpris til Tufskrøkjun: – Dette var løyle

foto