NVE vil betale inntil 720.000 kroner for å planleggje flaumsikring av Bøvre