Vil restaurere den gamle inntaksbua ved Aura kraftverk

foto
Aurmo Vel vil gjera det dei kan for at bua ikkje skal rotne ned. Foto: Skjermbilde frå søknaden