Korleis skal det sjå ut i Lom sentrum i framtida? – Nå må alle seia meininga si!