Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen kjem sundag kveld med ei oppmoding til dei som skal køyre over fjellovergangane komande natt.

– Bilistane bør vera merksame, opplyser vegtrafikksentralen, og viser til at det både på fylkesveg 55 over Sognefjellet og på fylkesveg 51 over Valdresflye har kome snø sundag kveld.

I fylgje Statens vegvesen vil det bli køyrd brøytebilar natt til måndag på båe fjellovergangane.

Også Meteorologisk institutt ber trafikantane vera merksame.

– Snøgrensa er venta å liggje omkring 1.000–1.400 meter gjennom natta og i morgontimane måndag, melder Meteorologisk institutt, og oppmodar til å bruke vinterdekk over fjellet.