Skjåk vil løyve 2,4 millionar kroner til krisetiltak etter «Hans»