Norges Bondelag har levert milliardkrav til staten