Varsom.no har sendt ut gult farevarsel for jord- og flaumskred i våre delar av Innlandet.

Gult varsel inneber at skredhendingar kan skje. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengt.

Varsom gjev desse råda:

Hald deg oppdatert om utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen, og følg vêrradaren. Hald deg unna bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vannføring. Hald stikkrenner, kummer og andre vannvegar fri for grus, søppel, kvist og lauv. Tette vannvegar med oppdemma vatn kan forårsake skred.

Varsom melder om størst fare frå torsdag ettermiddag til laurdag morgon.