Sju vil bli miljøterapeut/rettleiar i Rus og psykisk helseteneste