Lom helselag kjøpte viktig utstyr til legekontoret