– Nå blir det dyrare å fylle tanken att. Tida er overmoden for å kutte avgiftene, seier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Samstundes som prisane aukar, går salaet av drivstoff ned. Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ein nedgang på 6,2 prosent i salet av drivstoff i august samanlikna med august i fjor. Fleire elbilar i bilparken kan vera med å forklare nedgangen. NAF meiner utviklinga viser at det er rett å kutte avgiftene på bensin og diesel nå.

– Med fleire elbilar på vegane går utsleppa ned, og da er det ingen grunn til å straffe bilistane som framleis køyrer bensin- og dieselbilar med høge avgifter, seier Handagard.

Ho oppfordrar regjeringa til å følgje opp løftet frå Hurdalsplattformen om lågare avgift på bensin og diesel i statsbudsjettet som blir lagt fram fredag 6. oktober.

– Rundt 10 kroner av utsalsprisen er avgifter, så det er rom for kutt som monnar, meiner Handagard.

(Pressemelding)