Luftambulansen vil prøve nye metodar for fjellredning