Løyve til bruk av laus hund under skadefelling i bandtvangstida